افزایش ضخامت پانل دیوار یا پانل سقفی ؟

بیشتر بدانیم
Ο سوال : در یک ساختمان پیش ساخته پانلی برای جلوگیری از پرت حرارتی بهتر است ضخامت پانل دیوار بیشتر باشد یا ضخامت پانل سقفی ؟
برای جلوگیری از پرت حرارتی در یک ساختمان پیش‌ساخته پانلی، عموماً ضخامت پانل دیوار مهمتر است تا ضخامت پانل سقفی. دلایل این انتخاب به شرح زیر است:
مساحت سطح:
• سطح دیوارها بیشتر از سطح سقف است. افزایش ضخامت پانل در دیوارها به معنای افزایش مساحت عایق حرارتی استفاده شده و در نتیجه، جلوگیری از انتقال حرارت از دیوارها به محیط خارجی یا برعکس.
تأثیر رادیان حرارتی:
• در بسیاری از موارد، انتقال حرارت از دیوارها به محیط خارجی یا برعکس نقش مهمی در انتقال حرارت داخل و خارج ساختمان ایفا می‌کند. بنابراین، افزایش عایق حرارتی در دیوارها به میزان بیشتر می‌تواند تأثیر مهمتری داشته باشد.
محیط زندگی:
• در برخی از مواقع، ممکن است دیوارها به عنوان نقاط انتقال حرارت اصلی مطرح شوند. مثلاً در مناطقی با تغییرات دمای شدید بین روز و شب، دیوارها نقش مهمی در حفظ دما و کنترل حرارت داخلی ساختمان دارند.
به همین دلیل، معمولاً توصیه می‌شود که ضخامت پانل‌های دیوار برای کنترل حرارت بهینه تر باشد. البته، در طراحی ساختمان و استفاده از مصالح مناسب، نیاز به تعادل در ضخامت پانل‌های دیوار و سقف به منظور ایجاد یک سیستم کامل و هماهنگ برای کنترل حرارت داخلی مهم است.