پروژه های استان کرمانشاه

تصاویر پروژه “شرکت فلات پارس”

شرکت فلات پارس

شرکت فلات پارس ، ۲۵۰ متر مربع اداری ، کرمانشاه

تصاویر پروژه “قرارگاه خاتم الانبیا”

قرارگاه خاتم الانبیاء

قرارگاه خاتم الانبیا – موسسه رهاب – ۱۲۰۰ متر ساختمان اداری- روستای قالیچه