پروژه های استان مرکزی

تصاویر پروژه “شرکت زلال ایران”

 

شرکت زلال ایران

شرکت زلال ایران ، ۱۵۰ متر اداری ، تصفیه خانه اراک

 

تصاویر پروژه “شرکت تناوب”

 

شرکت تناوب

شرکت تناوب ، ۴۰۰ متر اداری ، نیروگاه شازند اراک