پروژه های استان لرستان

تصاویر پروژه “قرارگاه خاتم الانبیاء”

قرارگاه خاتم الانبیاء

قرارگاه خاتم الانبیا ، موسسه حرا ، ۲۶۰۰ متر مربع ، سد رودبار

تصاویر پروژه “شرکت آبادگران”

شرکت آبادگران

شرکت آبادگران ، ۲۵۰ متر اداری ، شهر ملایر

تصاویر پروژه “شرکت کاهنربا”

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه۱ ، ۳۰۰ متر اداری ، نیروگاه خرم آباد