پروژه های استان قزوین

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه 1”

 

شرکت مپنا توسعه 1

شرکت مپنا توسعه۱ ، ۳۰۰ متر اداری ، نیروگاه تاکستان