پروژه های استان قزوین

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه ۱”

 

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه۱ ، ۳۰۰ متر اداری ، نیروگاه تاکستان