پروژه های استان خراسان رضوی

قرارگاه خاتم الانبیاء

قرارگاه خاتم الانبیا ، موسسه رهاب ، ۴۰۰متر ساختمان اداری ، مترو شهر مشهد

شرکت خطوط لوله و مخارات نفتی ایران

شرکت خطوط لوله و مخارات نفتی ایران ، ۱۰۰ مترمربع ، اداری ، نیروگاه نیشابور