پروژه های استان خراسان جنوبی

تصاویر پروژه “شرکت مپنا توسعه ۱”

 

شرکت مپنا توسعه ۱

شرکت مپنا توسعه ۱ ، ۱۰۰۰ متر اداری ، نیروگاه قائم