فعالیت های عمرانی در تجهیز کارگاه

با توجه به دارا بودن رتبه صلاحیت پیمانکاری ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و انجام پروژه های عمرانی به صورت پیمانکار اجرائی کلید در دست (  EPC  ) ، تیم مهندسی این شرکت آمادگی ارائه مشاوره، طراحی و اجرا آیتم های عمرانی در سایت ها و کارگاه های سراسر کشور شامل آیتم هایی مانند انواع فنس کشی، خاک برداری و تسطیح زمین، محوطه سازی، اجرای فونداسیون و کرسی چینی، اجرای ساختمان با مصالح بنایی و پیش ساخته، طراحی و اجرای فضای سبز، آسفالت و … را دارا می باشد.

۱ - فنس کشی

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه فنس کشی تماس بگیرید

اجرای انواع فنس کشی ( حصارکشی ) با مفتول و لوله یا با استفاده از فنس های آهنی، استفاده از پروفیل و توری شامل :

الف : مشخص کردن محدوده زمین با استفاده از دوربین

ب : محاسبه و تعیین محل نصب پایه ها

پ : هموارسازی و خاک برداری

ت : حفر و ایجاد چاله نصب پایه ها

ث : اجرای فونداسیون پایه ها

ج : تراز و نصب پایه های فنس

چ : نصب کمرکش

ح : نصب فنس روی پایه ها

۲- عملیات خاکی

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه عملیات خاکی تماس بگیرید

عملیات خاکی شامل خاک برداری، گود برداری، پخش و تسطیح و حمل خاک های اضافه قبل از اجرای سایر آیتم های تجهیزکارگاه در سایت انجام می گیرد.

۳- محوطه سازی (Landscaping )

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه محوطه سازی تماس بگیرید

محوطه سازی عبارت است از معماری نمای خارجی و فضای بیرونی ساختمان آیتم محوطه سازی (لند اسکیپ) در کارگاه شامل تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمانی پروژه، سیستم ارتباطی شامل خیابان سازی، پیاده رو سازی، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی شبکه های توزیع نیروی برق و گاز  و در آخر فضای سبز می باشد.

۴- طراحی و ساخت پارکینگ مسقف

در زمان اجرای محوطه سازی در صورت در خواست کارفرما طراحی و اجرای پارکینگ های مسقف جهت خودرو مدیران سایت در فضای کناری ساختمان پیش ساخته اجرا و نصب می گردد

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه طراحی و ساخت پارکینگ مسقف تماس بگیرید

۵- اجرای فونداسیون و کرسی چینی

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه اجرای فونداسیون و کرسی چینی تماس بگیرید

پس از تسطیح و آماده سازی زمین سایت، اجرای فونداسیون و کرسی چینی به روش های مختلف انجام می گردد. اجرای فونداسیون به صورت فونداسیون نواری، یا به صورت پی منفرد، یا به صورت رادیه جهت ساختمان های پیش ساخته و سوله های صنعتی اجرا می گردد. کرسی چینی، دیوارچینی و قالب بندی بتن، قلوه ریزی و بتن مگر و بتن اصلی از مراحل اجرای این فونداسیون ها می باشد.

۶- اجرای ساختمان با مصالح بنایی

درکارگاه های پروژه های مختلف کارفرما علاوه بر ساختمان پیش ساخته موقت درخواست اجرای برخی ساختمانها را با مصالح بنایی و به صورت دائمی دارد. این بخش توسط تیم مهندسی این شرکت طراحی و اجرا می گردد.

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه اجرای ساختمان با مصالح بنایی تماس بگیرید

۷- طراحی و اجرای فضای سبز

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز تماس بگیرید

در آیتم طراحی و اجرای فضای سبز با گیاهان متنوع سر و کار داریم که با توجه به شرایط اکولوژی محیط زیست محل کارگاه باید انتخاب گردد. آیتم جانمایی وآرایش گل و گیاهان در موقعیت مناسب از مهم ترین گامهای فضای سبز می باشد. انتخاب خاک نباتی مناسب، طراحی و اجرای المانهای مختلف و جدول گذاری  فضای سبز همراه با نورپردازی مناسب از آیتم های مهم به شمار می آید. در نهایت جهت نگهداری فضای سبز اجرای آبیاری قطره ای پیشنهاد می گردد.

۸- جاده سازی و آسفالت

در داخل کارگاه نیاز به مسیرهای دسترسی به اماکن مختلف در سایت وجود دارد این جاده سازی داخلی با توجه به استاندارد ها و پیش بینی های کارفرما مانند مسیرهای نفر رو یا جاده های ماشین رو طراحی و اجرا می گردد و لایه نهایی بسته به نوع جاده زیر سازی بستر ، اجرای بیس و ساب بیس و روسازی لایه های آسفالت ( بیندر- توپکا ) اجرا می گردند

گروه ساختمانی ، صنعتی فارسان

جهت مشاوره در زمینه جاده سازی و آسفالت تماس بگیرید