کارخانه گروه فارسان

  کارخانه گروه صنعتی- ساختمانی فارسان با وجود سالنی به مساحت ۱۶۰۰ مترمربع به دهانه ۲۵ متر با جرثقیل ۱۲ تن و محوطه باز با جرثقیل دروازه ای ۷ تن در زمینی به مساحت تقریبی ۶۰۰۰ مترمربع در رباط کریم ، شهرک صنعتی پرند واقع گردیده است.