تامین کنندگان فارسان

واحد بازرگانی شرکت سازه های سیار فارسان، در راستای گسترش زنجیره تأمین و به منظور شناسایی شرکا و تأمین‌کنندگان جهت همکاری در پروژه‌های جاری شرکت، نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان اقدام نموده است. در همین راستا، شرکت‌های معتبر و توانمند داخلی و خارجی متقاضی همکاری با شرکت فارسان، لازم است جهت ثبت‌نام در بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان، اقدام فرمایند؛ پس از مطالعه وب‌سایت شرکت فارسان، درصورتی که زمینه فعالیت شرکت‌های متقاضی در راستای نیازهای شرکت فارسان است، خواهشمند است جهت “درخواست عضویت” از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.
واحد بازرگانی نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضی اقدام نموده و در صورت کسب امتیازات لازم، نام آن شرکت در بانک اطلاعاتی فارسان ثبت خواهد شد و در مواقع لازم، واحدهای مجری قراردادهای این مجموعه ( گروه ساختمانی – صنعتی فارسان ) ، از آن شرکت جهت حضور و مشارکت در پروژه های مرتبط ، دعوت به عمل خواهند آورد.